Inzet Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg op de Huisartsenpost

Huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De uitdaging is om de zorg door ketensamenwerking beter en efficiënter te organiseren. Eén van de maatregelen om de samenwerking te bevorderen, is de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) van de ambulancedienst bij visites van de huisartsenpost.

In dit project willen we nagaan of de zorg die geleverd wordt door de VS bij een visite veilig en doelmatig is. We doen dit met een prospectief vergelijkend onderzoek dat bestaat uit:
(1) een dossieronderzoek op de HAP met follow-up dossieronderzoek in de huisartsenpraktijk en
(2) vragenlijstenonderzoek, focusgroep bijeenkomst en studie naar evaluatieformulieren om de ervaringen van professionals en patiënten te meten.
Gedurende zes maanden worden gegevens van patiënten die een visite kregen van een VS vergeleken met gegevens van vergelijkbare patiënten die een visite van een huisarts kregen.

Wilt u meer weten over onderzoek naar de inzet van de VS op de HAP tijdens visites, neem dan contact op met:
Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

Opdrachtgever: ZonMw