Frequentie, patiënt- en zorgkenmerken van spoedzorg in de huisartsenpraktijk

Periode: 2016-2017

In tegenstelling tot spoedzorg op huisartsenposten, is er nog vrij weinig bekend over de frequentie en kenmerken van spoedzorgcontacten binnen de huisartsenpraktijk overdag. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen optimaliseren is het belangrijk om hier inzicht in te krijgen.
Het betreft een cross-sectionele observationele pilot studie met analyse van registratiegegevens uit twee huisartsenpraktijken.

Het onderzoek kent de volgende vraagstellingen:

  • Wat is de frequentie van spoedzorg overdag in de huisartsenpraktijk?
  • Wat zijn de patiëntkenmerken bij spoedzorg contacten en hoe verhouden deze zich ten opzichte van de algemene populatie?
  • Wat zijn de zorgkenmerken bij spoedzorg contacten?

Begin 2017 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl