Samenwerking HAP - SEH

Periode: 2012 - 2019

 

Huisartsenposten (HAPs) zijn in toenemende mate te vinden bij de spoedeisende hulp afdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Samen vormen zij een spoedpost. Met deze gezamenlijke vestiging zijn er diverse kansen voor het intensiveren van de samenwerking, met als doel optimale zorg voor de patiënt. Een voorbeeld hiervan is de triage en opvang van zelfverwijzers door de HAP. Uit eerder onderzoek blijkt dit een veilige, doelmatige en patiëntvriendelijke werkwijze. Verder kan de zorg geoptimaliseerd worden door HAPs toegang te bieden tot bepaalde (diagnostische) faciliteiten van het ziekenhuis. Illustratief hiervoor is het beschikbaar stellen van röntgendiagnostiek voor de huisartsen. Dit leidt tot een afname in verwijzingen, lagere kosten, kortere wachttijden en een hogere patiëntwaardering.

Wilt u meer weten over de samenwerking van HAP en SEH, neem dan contact op met:

Martijn Rutten, e-mail: Martijn.Rutten@radboudumc.nl

 1. Rutten M, Giesen P. Toegang tot röntgendiagnostiek op de huisartsenpost. Huisarts en Wetenschap 2018; 61: 29-32.
 2. Rutten M, Vrielink F, Smits M, Giesen P. Patient and care characteristics of self-referrals treated by the general practitioner cooperative at emergency-care-access-points in the Netherlands. BMC Fam Pract. 2017;18(1):62.
 3. Rutten M, Smits M, Peters Y, Assendelft W, Westert G, Giesen P. Effects of access to radiology in out-of-hours primary care in the Netherlands: a prospective observational study. Fam Pract 2018 ; 35(3):253-258.
 4. Smits M, Rutten M, Schepers L, Giesen P. Zelfmelders op de spoedpost bij triage door de HAP. Ned Tijdschr Geneeskunde. 2017;161:D1601.
 5. Thijssen W. De spoedposten en de SEH, werkt het samen? Huisarts Wet 2016;59(2):54-6.
 6. Thijssen W, Kraaijvanger N, Barten D, Boerma L, Giesen P, Wensing M. Impact of a well-developed primary care system on the length of stay in emergency departments in the Netherlands: an observational multicenter study. BMC Health Serv Res 2016;16:149.
 7. Rutten M, Cals J, Zeelen M, Giesen P. Geef huisartsenposten toegang tot radiologie. Medisch Contact. 2016;42:3.
 8. Thijssen W, van Miero E, Willekens M, Rebel J, Sandel M, Giesen P, Wensing M. Complaints and diagnoses of emergency department patients in the Netherlands: A comparative study of integrated primary and emergency care. PLoS ONE 2015;10: e0129739.
 9. Rutten M, Vrielink F, Giesen P. Zelfmelders op de huisartsenpost. Huisarts Wet 2013;56(11)558-62.
 10. Thijssen W, Wijnen-van Houts M, Koetsenruijter J, Giesen P, Wensing M. The impact on emergency department utilization and patient flows after integrating with a general practitioner cooperative: an observational study. Emergency Medicine International 2013: 364659.
 11. Huibers L, Thijssen W, Koetsenruijter J, Giesen P, Grol R, Wensing M. GP cooperative and emergency department: an exploration of patient flows. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013;19:243-249.