Samenwerking HAP en SEH

Huisartsenposten (HAP’en) zijn in toenemende mate te vinden bij de spoedeisende hulp afdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Samen vormen zij een spoedpost. Met deze gezamenlijke vestiging zijn er diverse kansen voor het intensiveren van de samenwerking, met als doel optimale zorg te bieden voor de patiënt. Een voorbeeld hiervan is de triage en opvang van zelfverwijzers door de HAP. Uit eerder onderzoek blijkt dit een veilige, doelmatige en patiënt vriendelijke werkwijze. Verder kan de zorg geoptimaliseerd worden door HAP’en toegang te bieden tot bepaalde (diagnostische) faciliteiten van het ziekenhuis. Illustratief hiervoor is het beschikbaar stellen van röntgendiagnostiek voor de huisartsen. Naar verwachting zal dit leiden tot een afname in verwijzingen, lagere kosten, kortere wachttijden en een hogere patiënt waardering. Bovenstaande is momenteel een item van verder onderzoek. Binnen ons onderzoek evalueren wij de effecten van de invoering van de innovaties op de geboden zorg op de HAP en SEH.

Wilt u meer weten over de samenwerking van HAP en SEH, neem dan contact op met:

Martijn Rutten, e-mail: Martijn.Rutten@radboudumc.nl

  1. Thijssen W. De spoedposten en de SEH, werkt het samen? Huisarts Wet 2016;59(2):54-6.
  2. Thijssen W, Kraaijvanger N, Barten D, Boerma L, Giesen P, Wensing M. Impact of a well-developed primary care system on the length of stay in emergency departments in the Netherlands: an observational multicenter study. BMC Health Serv Res 2016;16:149
  3. Thijssen W, van Miero E, Willekens M, Rebel J, Sandel M, Giesen P, Wensing M. Complaints and diagnoses of emergency department patients in the Netherlands: A comparative study of integrated primary and emergency care. PLoS ONE 2015;10: e0129739.
  4. Rutten M, Vrielink F, Giesen P. Zelfmelders op de huisartsenpost. Huisarts Wet 2013;56(11)558-62.
  5. Rutten M, Cals J, Zeelen M, Giesen P.  Geef huisartsenposten toegang tot radiologie. Medisch Contact. 2016;42:3.