Analyse U1-ritten: een vergelijking tussen ritten gereden door de huisarts en de ambulance

periode: februari-mei 2013

In Nederland wordt bij levensbedreigende situaties (U1) de regel gehanteerd dat binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. Hulp kan door de ambulance en/of huisarts gegeven worden. Over de gewenste hulpverleningsinzet bij U1-ritten bestaat veel discussie en per huisartsenpost verschilt het beleid sterk rond de inzet van U1 meldingen. Wanneer dient gekozen te worden voor inzet van de huisarts en wanneer de ambulance? In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de patiënt- en zorgkenmerken van U1-ritten gereden door de ambulance en de huisarts.

Onderzoeksvraag: wat zijn verschillen en overeenkomsten in patiënt- en zorgkenmerken tussen U1 ambulance ritten en U1 huisarts ritten en wat zijn de verschillen in kwaliteit en veiligheid?

Design: retrospectief cross-sectionele pilot studie met dossieranalyse van 329 U1-ritten, gereden door de huisarts of de ambulance waarbij de triage is uitgevoerd door de Centrale Huisartsendienst Nijmegen, post Nijmegen (CHN).

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Giesen P, Smits M, van den Broek F, van Grunsven P. Afstemming huisarts en ambulance dringend nodig. Med Contact 2015;6:244-246.
  2. Smits M, Franscissen O, Weerts M, Janssen K, van Grunsven P, Giesen P. Spoedritten ambulance vaak eerstelijnszorg. Ned Tijdsch Geneesk 2014;158:A7863.