Analyse U1-ritten: een vergelijking tussen ritten gereden door de huisarts en de ambulance

Periode: 2013 - 2014

 

In Nederland wordt bij levensbedreigende situaties (U1) de regel gehanteerd dat binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. Hulp kan door de ambulance en/of huisarts gegeven worden. Over de gewenste hulpverleningsinzet bij U1-ritten bestaat veel discussie en per huisartsenpost verschilt het beleid sterk rond de inzet van U1 meldingen. Wanneer dient gekozen te worden voor inzet van de huisarts en wanneer de ambulance? In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de patiënt- en zorgkenmerken van U1-ritten gereden door de ambulance en de huisarts.

Onderzoeksvraag: wat zijn verschillen en overeenkomsten in patiënt- en zorgkenmerken tussen U1 ambulance ritten en U1 huisarts ritten en wat zijn de verschillen in kwaliteit en veiligheid?

  1. Pilot studie: retrospectief cross-sectionele studie met dossieranalyse van 329 U1-ritten, gereden door de huisarts of de ambulance waarbij de triage is uitgevoerd door de Centrale Huisartsendienst Nijmegen, post Nijmegen (CHN). (2013)

  2. U1-ritten analyse: retrospectief cross-sectionele studie met dossieranalyse van 589 U1-ritten, gereden door de huisarts of de ambulance waarbij de triage is uitgevoerd door de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH). (2014)

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Giesen P, Smits M, van den Broek F, van Grunsven P. Afstemming huisarts en ambulance dringend nodig. Med Contact 2015;6:244-246.
  2. Smits M, Franscissen O, Weerts M, Janssen K, van Grunsven P, Giesen P. Spoedritten ambulance vaak eerstelijnszorg. Ned Tijdsch Geneesk 2014;158:A7863.
  3. Plat FM, Peters YAS, Loots F, de Groot C, Eckhardt T, Keizer E, Giesen P. Ambulance dispatch versus general practitioner home visit for highly urgent out-of-hours primary care. Family Practice 2018 35 (4): 440-5; doi: 10.1093/fampra/cmx121

 

Inzet Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg op de Huisartsenpost

Periode: 2016 - 2017

 

Huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De uitdaging is om de zorg door ketensamenwerking beter en efficiënter te organiseren. Eén van de maatregelen om de samenwerking te bevorderen, is de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) van de ambulancedienst bij visites van de huisartsenpost.
In dit project zijn wij nagegaan of de zorg die geleverd wordt door de VS bij een visite veilig en doelmatig is. We deden dit met een prospectief vergelijkend onderzoek dat bestond uit:
1. een dossieronderzoek op de HAP met follow-up dossieronderzoek in de huisartsenpraktijk en
2. vragenlijstenonderzoek, focusgroep bijeenkomst en studie naar evaluatieformulieren om de ervaringen van professionals en patiënten te meten.

Gedurende zes maanden zijn gegevens van patiënten die een visite kregen van een VS vergeleken met gegevens van vergelijkbare patiënten die een visite van een huisarts kregen.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marleen Smits, e-mail: Marleen.Smits@radboudumc.nl

Financiering: ZonMw

Smits M, Peters Y, Ranke S, Plat E, Laurant M, Giesen P. Substitution of general practitioners by specialised nurses in out-of-hours primary care home visits: a quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies 2020; 104:103445