Palliatieve spoedzorg door de huisarts in avond, nacht en weekend

Huisartsen beschouwen de 7x24 uurs palliatieve zorg als wezenlijk onderdeel van hun vak. Er zijn echter signalen dat de, door de Nederlandse huisartsen geleverde palliatieve spoedzorg in de avond-, nacht- en weekend (ANW) uren verbetering behoeft. De vraag is of dit echter door patiënten, mantelzorgers en professionals ook zo wordt beleefd. Mogelijk zijn er ook regionale "best practices" waarvan geleerd kan worden.

In dit project inventariseren we sterke- en voor verbetering vatbare onderdelen van de palliatieve spoedzorg in de ANW uren en sporen we best practices op. We doen dit met een inventariserend multimethoden onderzoek dat bestaat uit: literatuuronderzoek, interviews met huisartsenposten, focusgroep bijeenkomsten met huisartsen en palliatieve zorg experts, vragenlijstonderzoek bij huisartsen, SEH-artsen, specialisten (palliatieve consultatie teams, internisten, oncologen, longartsen en cardiologen), patiënten en wijkverpleegkundigen.
Het onderzoek wordt opgevolgd door de ontwikkeling van een landelijke handreiking en implementatieplan en implementatie van onderwijsmaterialen in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Wilt u meer weten over onderzoek naar palliatieve zorg op de HAP, neem dan contact op met:

Erik Plat, e-mail: Erik.Plat@radboudumc.nl
Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Plat FM, Peters YAS, Giesen P, Smits M. Beschikbaarheid voor palliatieve zorg tijdens ANW-uren. Huisarts en Wetenschap 2019; 1:24-27