Palliatieve spoedzorg door de huisarts in avond, nacht en weekend

 

Huisartsen beschouwen de 7x24 uurs palliatieve zorg als wezenlijk onderdeel van hun vak. Er zijn echter signalen dat de, door de Nederlandse huisartsen geleverde palliatieve spoedzorg in de avond-, nacht- en weekend (ANW) uren verbetering behoeft. De vraag is of dit echter door patiënten, mantelzorgers en professionals ook zo wordt beleefd. Mogelijk zijn er ook regionale "best practices" waarvan geleerd kan worden.

In dit project inventariseerden we sterke- en voor verbetering vatbare onderdelen van de palliatieve spoedzorg in de ANW uren en spoorden we best practices op. We deden dit met een inventariserend multimethoden onderzoek dat bestond uit: literatuuronderzoek, interviews met huisartsenposten, focusgroep bijeenkomsten met huisartsen en palliatieve zorg experts, vragenlijstonderzoek bij huisartsen, SEH-artsen, specialisten (palliatieve consultatie teams, internisten, oncologen, longartsen en cardiologen), patiënten en wijkverpleegkundigen.
Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen zijn aan de hand van deze studie maatregelen geformuleerd om de kwaliteit van de palliatieve zorg door huisartsen in ANW-uren te verbeteren.

Wilt u meer weten over onderzoek naar palliatieve zorg op de HAP, neem dan contact op met:

Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

Financiering: ZonMw

  1. Plat E, Peters Y, Smits M, Giesen P. Knelpunten in de palliatieve spoedzorg. Huisarts en Wetenschap 2019, 62: DOI:10.1007/s12445-019-0244.
  2. Plat E, Peters Y, Giesen P, Smits M. Availability of Dutch general practitioners for after-hours palliative care. Journal of Palliative Care 2018; 33: 182-186.
  3. Veerhoek O, Plat E, Remmen R, Wens J, Seuntjens R, Giesen P. Continuïteit van informatie voor palliatieve patiënten op de huisartsenwachtposten in Vlaanderen., Belgisch Tijdsch Geneesk. 2019, 75(13): 829-838.
  4. Plat FM, Peters YAS, Giesen P, Smits M. Beschikbaarheid voor palliatieve zorg tijdens ANW-uren. Huisarts en Wetenschap 2019; 1:24-27