Eerstelijns zorg buiten kantoortijden voor mensen met een verstandelijke beperking


Periode: 2013-heden

In dit onderzoek wordt de organisatie van de zorg buiten kantoortijden voor mensen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht. Tevens zullen in een vervolgonderzoek de patiënt-, consult- en zorgkenmerken van patiënten met een verstandelijke beperking op de huisartsenpost worden geanalyseerd.

  1. Heutmekers M, Naaldenberg J, Frankema T, Smits M, Assendelft P, van Schrojenstein Lantman- de Valk. Primary out-of-hours care arrangements for people with intellectual disabilities RIDD 2016; 59:1-7.