Point of care testing (POCT) in de huisartsenpraktijk

Periode: 2019 - heden


In samenwerking met Star-shl diagnostische centra evalueren wij een vijftal regionale innovatieve proeftuinen met point-of-care tests (POCT) in de huisartsenpraktijk. We brengen ervaringen van patiënten en zorgverleners met de volgende POCT in kaart: 1) hemoglobine (Hb), 2) glucose, 3) HbA1c, 4) CVRM (lipiden, ACR, glucose, HbA1c en kreatinine) en 5) automatische urine-analyse.

Financiering: Star-shl diagnostische centra

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iqhealthcare@radboudumc.nl

 

Het effect van wandelen tijdens de Nationale Diabetes Challenge

Periode: 2019 - 2020

 

In samenwerking met Star-shl diagnostische centra hebben wij het effect van wandelen op het HbA1c-gehalte in het bloed van patiënten met diabetes mellitus onderzocht. De patiënten namen deel aan de Nationale Diabetes Challenge 2019, een groot wandelevenement voor diabeten. Het HbA1c-gehalte werd gemeten middels een point-of-care test (POCT) op meerdere meetmomenten gedurende 1 jaar. Tevens brachten we de invloed van wandelen op de BMI en het welbevinden van de patiënten in kaart door middel van een herhaalde vragenlijst.

Financiering: Star-shl diagnostische centra

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iqhealthcare@radboudumc.nl

 

Eerstelijns zorg buiten kantoortijden voor mensen met een verstandelijke beperking

Periode: 2013 - 2019

 

In dit onderzoek werd de organisatie van de zorg buiten kantoortijden voor mensen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht. Tevens werden de patiënt-, consult- en zorgkenmerken van patiënten met een verstandelijke beperking op de huisartsenpost geanalyseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iqhealthcare@radboudumc.nl

  1. Heutmekers M, Naaldenberg J, Frankema T, Smits M, Assendelft P, van Schrojenstein Lantman- de Valk. Primary out-of-hours care arrangements for people with intellectual disabilities RIDD 2016; 59:1-7.