Calamiteiten op huisartsenposten

Periode: 2013

We deden onderzoek naar calamiteiten die door huisartsenposten werden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). We onderzochten alle meldingen uit het jaar 2012. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in:
- De terreinen waarop zich de calamiteiten voordoen
- De basisoorzaken welke ten grondslag liggen aan het ontstaan van calamiteiten
- De genomen maatregelen door de huisartsenposten en IGZ

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Smits M, Rutten M, Giesen P. Calamiteiten op de huisartsenpost: analyse meldingen jaar 2012. Nijmegen: Radboudumc, IQ healthcare; 2014