Calamiteiten op huisartsenposten

Periode: 2013

 

We deden onderzoek naar calamiteiten die door huisartsenposten werden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). We onderzochten alle meldingen uit het jaar 2012. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in:
- De terreinen waarop zich de calamiteiten voordoen
- De basisoorzaken welke ten grondslag liggen aan het ontstaan van calamiteiten
- De genomen maatregelen door de huisartsenposten en IGZ

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Smits M, Rutten M, Giesen P. Calamiteiten op de huisartsenpost: analyse meldingen jaar 2012. Nijmegen: Radboudumc, IQ healthcare; 2014.
  2. Rutten M, Kant J, Giesen P: Wat kunnen we leren van calamiteiten op de huisartsenpost? Huisarts en Wetenschap 2018; 61: 39-42.

 

Veiligheidscultuur op de HAP

Periode: 2015

 

In samenwerking met de Universiteit van Bergen (Noorwegen) hebben we onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur op de HAP. We vertaalden en valideerden de Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) voor de setting van de Nederlandse HAP.
De SAQ-HAP is een vragenlijst met 62 stellingen (items) binnen de volgende domeinen: teamwork, veiligheidsklimaat, werktevredenheid, management percepties en werkcondities. De vragenlijst werd online uitgezet op 6 HAPs onder alle huisartsen, triagisten, praktijkondersteuners en andere medewerkers die in hun werk direct contact met patiënten hebben.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marleen Smits, e-mail: Marleen.Smits@radboudumc.nl

  1. Smits M, Keizer E, Giesen P, Deilkås EC, Hofoss D, Bondevik GT. Patient safety culture in out-of-hours primary care services in the Netherlands: a cross-sectional survey. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018, 36:28-35. .
  2. Smits M, Keizer E, Giesen P, Deilkås EC, Hofoss D, Bondevik GT. The psychometric properties of the ‘Safety Attitudes Questionnaire’ in Dutch out-of-hours primary care services. Plos One 2017; 12: e0172390.