Patiëntervaringsonderzoek op de HAP: de PREM HAP

IQ healthcare heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om patiëntervaringen op de huisartsenpost te meten: de “Patient Reported Experience Measure Huisartsenposten” (PREM HAP).

Het is een korte, effectieve en efficiënte vragenlijst die patiëntervaringen met verschillende aspecten van de zorg van huisartsenposten meet. De PREM HAP sluit aan bij de nieuwe generieke eerstelijns vragenlijst voor de huisartsen dagzorg (PREM Eerstelijnszorg). De vragenlijst is door IQ healthcare ontwikkeld in samenwerking met Miletus, diverse huisartsenposten, cliëntenraden en patiënten.

Voor meer informatie over het meten van patientervaringen op huisartsenposten, kunt u contact opnemen met

Paul Giesen e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl