Het Kennisnetwerk voert onderzoek uit op het gebied van

  • triage en toegankelijkheid

  • patiëntervaringen

  • ervaringen van professionals

  • samenwerking HAP en SEH

  • samenwerking HAP en Ambulance

  • aanvullende diagnostiek op de huisartsenpost

  • zorgconsumptie op de huisartsenpost

  • palliatieve zorg op de huisartsenpost

  • en taakherschikking op de huisartsenpost

  • Potentiële onderzoeksthema's zijn te vinden op blz. 23 van ons  Jaarverslag 2015.