Het Onderzoekscentrum Spoedzorg voert onderzoek uit op het gebied van

  • triage
  • patiëntervaringen
  • ervaringen van professionals
  • samenwerking HAP en SEH
  • samenwerking HAP en Ambulance
  • aanvullende diagnostiek op de huisartsenpost
  • zorgconsumptie op de huisartsenpost
  • palliatieve zorg op de huisartsenpost
  • en taakherschikking op de huisartsenpost