Organisatie

Het Kennisnetwerk Spoedzorg is een onafhankelijk en op non-profit basis werkend netwerk met een landelijke functie. De organisatorische en wetenschappelijke begeleiding hiervan is ondergebracht bij de afdeling IQ healthcare: één van de 50 afdelingen binnen het Radboudumc en onderdeel van het Radboud Insitute for Health Sciences.

De activiteiten van het Kennisnetwerk worden geleid door dr. Marleen Smits.