Promotie Ellen

Promotie Ellen Keizer

Op 2 februari 2018 verdedigde Ellen Keizer haar proefschrift getiteld 'Use of out-of-hours primary care. Understanding and influencing patients’ help-seeking'.

 

Proefschrift