EurOOHnet

 

In 2009 werd in Nijmegen EurOOHnet opgericht: het Europees onderzoeksnetwerk voor de huisartsenzorg buiten kantoortijd. De afgelopen jaren stonden in het teken van het opstarten van EurOOHnet en het uitvoeren van kleinschalig onderzoek. Het netwerk heeft nu onderzoekers uit elf Europese landen. Er worden jaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd waarbij ervaringen worden gedeeld, men in elkaars keuken kijkt en gezamenlijke onderzoeksprojecten worden bedacht. Erg inspirerend en informatief, zeker ook gezien de internationale variatie in organisatie en ontwikkeling van de eerstelijnszorg buiten kantoortijden.

De Nederlandse huisartsenpost mag zeker een koploper genoemd worden: onze zorg buiten kantoortijd is goed en uniform georganiseerd, met uitstekende triage en goede zorg door de huisarts. Van EurOOHnet zijn inmiddels meerdere artikelen gepubliceerd. Er zijn projecten uitgevoerd naar de variatie in organisatie van telefonische triage, het volgen van richtlijnen m.b.t. urineweginfecties en de veiligheidscultuur op de huisartsenpost. Een aanvullende uitkomst van het netwerk zijn de korte lijntjes met informele samenwerking en andere kleinere samenwerkingsvormen zoals lezingen en adviesfuncties. In de komende jaren hoopt het netwerk zich uit te breiden en Europese financiering te vinden. Op die manier kan er meer vergelijkend onderzoek uitgevoerd worden, op weg naar ”best practices” voor de huisartsenzorg buiten kantoortijd.

     

  1. Huibers L, Philips H, Giesen P, Remmen R, Bondo Christensen M, Bondevik GT. EurOOHnet - the European research network for out-of-hours primary health care. Eur J Gen Pract 2013.
  2. Philips H, Huibers L, Holm Hansen E, Christensen MB, Leutgeb R, Klemenc-Ketis Z, Chmiel C, Muñoz MA, Kosiek K, Remmen R. Guidelines adherence to lower urinary tract infection treatment in out-of-hours primary care in European countries. Qual Prim Care 2014;22(4): 221-31.